Statlige eldreomsorg institusjoner
Free capacity : Yes

Residential care home

Lambertseter alders - og sykehjem

ID: 43

Vi er et sykehjem med stort mangfold, god atmosfære og sjel i veggene. Sykehjemmet ligger i et gammelt bygg.

Vi er et sykehjem med stort mangfold, god atmosfære og sjel i veggene. Sykehjemmet ligger i et gammelt bygg. De skjermede demensplassene ligger i et eget bygg kalt Marmorberget. Dagsenteret "Bekker'n" har åtte dagsenterplasser for hjemmeboende personer med demens.
Fakta om sykehjemmet:

 • 74 vanlige langtidsplasser
 • 20 skjermede plasser i eget bygg (Marmorberget)
 • 8 dagsenterplasser for aldersdemente
 • 17 plasser på aldersavdeling
 • Noen rom har eget bad
 • Avdeling Marmorberget har kun enerom med bad
 • Bydel Nordstrand
 • kommunalt eid
 • drives av Aleris Omsorg

Hvert team har en ansvarlig sykepleier som har ansvaret på avdelingen. Vår faste sykehjemslege kommer fem dager i uken, og vi har to fysioterapeuter og en ergoterapeut. Personell utover dette består av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere med og uten videreutdanning, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og pleieassistenter. Vi har også en egen kulturleder som ivaretar kulturtilbudet til sykehjemmet, og en fagleder i full stilling som har hovedansvar for kvalitet og sykehjemmets personale.
Vi deltar i prosjektet "Pasientsikkerhetsprogrammet i Oslo sykehjem". Sykehjemmet er lærebedrift, og vi samarbeider med Høgskolen i Oslo og Akershus.

 • kantine
 • frisør
 • fotpleie
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • sansehage
 • tillatt med dyr i 1.etage i Østliveien

På Lambertseter alders og sykehjem har vi kulturleder og frivillighetskoordinator som lager et variert og individuelt tilpasset aktivitetstilbud til beboerne. Vi har også godt samarbeid med prest og frivillige organisasjoner.
Gjester er alltid velkommen når våre beboere ønsker det, vi har ingen besøkstider.
Besøkshund annen hver onsdag.
Bingo hver torsdag.
Vi får maten vår levert fra Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter. Tidspunktet for måltidene kan variere.

0

Cím

Details
15

Cím

Reviews

0 review

Be the first reviewer of this provider!

Legújabb hírbejegyzés címe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad dolorem doloribus error est et fugit incidunt inventore ipsam ipsum nam nisi nulla officiis praesentium provident quaerat repudiandae sapiente, sit totam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam aspernatur eligendi esse harum iste magni maxime molestiae porro quidem recusandae! Accusamus asperiores atque beatae ea, eaque impedit neque provident saepe!

Ab corporis distinctio doloribus dolorum ea facilis id ipsum iste, necessitatibus nobis non nulla omnis quas, qui quia rem repellat, rerum similique vel voluptates. Ab ipsam quidem quisquam unde voluptate.

Accusantium ad adipisci aliquid aperiam dignissimos dolorum, est eum facere hic, id inventore magni numquam quaerat quam quasi quidem quo rerum sequi totam vitae voluptate voluptates voluptatum! Neque, quae, ratione!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Alias at autem blanditiis culpa dolorem doloribus earum eligendi, expedita explicabo ipsum maxime nesciunt nihil perspiciatis, quisquam repellendus temporibus voluptates? Necessitatibus, reiciendis?

#Cím

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam aspernatur eligendi esse harum iste magni maxime molestiae porro quidem recusandae! Accusamus asperiores atque beatae ea, eaque impedit neque provident saepe!

Ab corporis distinctio doloribus dolorum ea facilis id ipsum iste, necessitatibus nobis non nulla omnis quas, qui quia rem repellat, rerum similique vel voluptates. Ab ipsam quidem quisquam unde voluptate.

Accusantium ad adipisci aliquid aperiam dignissimos dolorum, est eum facere hic, id inventore magni numquam quaerat quam quasi quidem quo rerum sequi totam vitae voluptate voluptates voluptatum! Neque, quae, ratione!

Offers for you