Általános Szerződési Feltételek

CarehomeNet Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatásainak általános szerződési feltételei

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az CarehomeNet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2131 Göd, Fácán utca 14. 2. ép..; adószám: 26081955-2-13; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, www.carehomenet.com URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan, a Szolgáltató és a felhasználó, illetve a Szolgáltató és az intézmény között létrejött szerződés (továbbiakban: Szerződés) lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szerződés elválaszthatatlan tartalmát - részét - képezik.
 

FOGALOMMEGHATÁROZÁS

ÁSZF: általános szerződési feltételek

Felhasználó: az a természetes személy, aki a www.carehomenet.com oldalon felhasználóként regisztrál. A Felhasználó a www.carehomenet.com oldalon szereplő bármelyik Intézményt megtekintheti a jövőbeli kapcsolatfelvétel céljából.

Intézmény: a www.carehomenet.com oldalon regisztrált vagy ott regisztráció nélkül feltüntetett olyan személy vagy szervezet, amely valamilyen idősgondozással, idősápolással vagy idős ügyfelek idősotthonban való elhelyezésével vagy ezzel szorosan összefüggő tevékenységgel/szolgáltatással foglalkozik és ezzel kapcsolatos tájékoztatást, információt helyez el a holnapon.

Intézmény superusere: olyan jogosultságokkal rendelkező Felhasználó, aki az Intézmény nevében jogosult a weboldalon intézményt feltölteni és regisztrálni, hirdetéseket közzétenni, az intézményi adatokat módosítani, az intézmény nevében az érdeklődő Felhasználókkal a kapcsolatot felvenni, az Intézmény nevében eljárni a weboldal szolgáltatásai tekintetében

A superuser a jogosultságot szükség esetén megfelelő dokumentumokkal hitelesen igazolni tudja.

Szolgáltató: CarehomeNet Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A Szolgáltató kimondottan nem végez idősgondozással, idősápolással vagy idős ügyfelek idősotthonban való elhelyezésével vagy ezzel szorosan összefüggő tevékenységet, csak az ilyen szolgáltatást nyújtó személyeket/szervezeteket és az ilyen jellegű szolgáltatást kereső ügyfeleket köti össze a www.carehomenet.com internetes platform segítségével.

Portál/weboldal: www.carehomenet.com

 

I. SZERZŐDÉS TARTALMA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 1. A Szolgáltató a Szerződés keretében, az alábbiakban meghatározott szolgáltatás teljesítését vállalja a Weboldalon aktiváltan regisztrált felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) illetve intézmény (a továbbiakban: Intézmény) részére:

 2. Az „Carehomenet” szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Felhasználó részére a www.carehomenet.com portálon található Intézmények adatait elérhetővé teszi, abból a célból, hogy a Felhasználó az általa kiválasztott Intézménnyel a kapcsolatot felvehesse, az Intézmény által kínált szolgáltatások igénybevétele céljából

 3. A felhasználó természetes személyként regisztrálhat a portálon, az alábbi adatok megadása mellett: 
      - név
      - e-mail cím
      - jelszó
      - profilfotó

A kötelezően kitöltendő információk a név, e-mail cím, jelszó adatok.

A várólista funkció használatához az alábbi adatok megadása szükséges:
   - lokáció (ország, irányítószám, állam, megye, település)
   - név – amely az intézmények számára rövidítetten jelenik meg
   - életkor
   - nem
   - keresési preferenciák (intézmény típusa, beszélt nyelv, elhelyezés időpontja, egyágyas szoba)
   - szabad szöveges leírás
   - fizetendő havidíj
   - kapcsolattartó adatai (név, e-mail cím, telefon)

Kötelezően megadandó adatok a funkció használatához: ország, név, életkor, nem , havidíj, kapcsolattartó adatai.

A váróslista funkció lényeg, hogy a Felhasználó beállíthatja a keresési preferenciát, amely alapján a keresési feltételeknek megfelelő Intézmények a Felhasználót ajánlatokkal kereshetik meg. A várólista eredményessége tárgyában a Szolgáltató minden felelősséget kizár, tehát nem garantált, hogy a várólistán rögzített keresési feltételeknek megfelelő Intézmény Felhasználót felkeresi, ez az opció csak a kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosítja.

 1. A Szolgáltató a portálon lehetővé teszi, hogy ott bármilyen Intézmény szabadon regisztrálhasson.

 2. Az Intézményi regisztráció esetében meg kell adni az alábbi adatokat:
     - intézmény superuser felhasználói adatok ( kötelezően megadandó adatok megegyeznek a természetes személy Felhasználók kötelező adataival)
     - intézményi adatok (székhelye, elérhetőségei)
     - intézmény neve
     - intézmény címe
     - elérhetőségek (e-mail, telefonszám, weboldal címe)
     - kategóriák, jellemzők (intézmény típusa, kezelt betegségek, egyágyas szoba elérhetőség, beszélt nyelvek, tulajdonos, üzemeltető)
     - tájékoztató havidíj
     - szöveges leírás
     - fényképek, videó (youtube link)
     - letölthető prospektus, dokumentumok
     - intézmény hírei, eseményei 
     - számlázási adatok
     - cég vagy magánszemély neve
     - számlázási cím
     - cég esetén adószám

 3. Az Intézmény regisztrációja abból a célból történhet meg, hogy az Intézmény által kínált szolgáltatásokat a portálon hirdesse, azokról a Felhasználók részére tájékoztatást nyújtson.

 4. A regisztráció a Felhasználók és Intézmények részére ingyenes, az Intézmények részére a weboldal emelt szintű szolgáltatásai díjkötelesek. A mindenkor hatályos díjakról a portálon tájékozódhat.

 5. A regisztráció sem a Felhasználó, sem pedig az Intézmény esetében nem korlátozott földrajzilag, tehát bármely ország állampolgára, illetve bármely országban működő Intézmény regisztrálhat a portálon.

 6. A Szolgáltató sem a Felhasználó, sem pedig az Intézmény esetében nem vizsgálja a feltöltött és megadott adatok, tartalmak megfelelőségét, valóságtartalmát, jogszerűségét. A regisztráció alkalmával vagy akár később megadott adatokért, feltöltött tartalmakért a felelősség teljes mértékben a Felhasználót, illetve az Intézményt terheli. A Felhasználó és az Intézmény felelősségi körébe tartozik a feltöltött adatok, képek, videók vagy bármilyen tartalom vonatkozásában a szerzői jogi jogsértések megvalósítása is. Szolgáltató kizár minden olyan felelősséget, amely a fent felsorolt tevékenységekből eredhet.

 7. Szolgáltató adatbázisa kizárólag publikus és az interneten elérhető, valamint az Intézmények által önállóan és önkéntesen feltöltött adatokra épül. Amennyiben azonban az Intézmény, amelynek adatai a portálra feltöltésre kerültek, a delete@carehomenet.com e-mail címen kérheti, a Szolgáltatót adatai törlésére. A Szolgáltató 3 napon belül törli az Intézmény adatait.

 8. Bármelyik regisztrált Felhasználó kérheti, hogy a 10. pont szerint feltöltött intézmény superuserévé válhasson. A Szolgáltató nem ellenőrzi azt, hogy a Felhasználó jogszerűen képviseli-e az adott Intézményt. Abban az esetben, ha kétség merül fel abban, hogy az adott Felhasználó az Intézmény képviseletére nem jogosult, a Szolgáltató kérheti, hogy okiratokkal igazolja, hogy az adott Intézmény esetében jogosult a képviseletre.

 9. Az Intézmények esetében lehetőség nyílik arra, hogy a regisztrált Felhasználók értékeljék és véleményezzék az adott intézményt (review funkció).

 10. Szolgáltató az egyes értékelések tartalmát nem vizsgálja, azok tartalmáért minden felelősséget kizár. Tilos azonban az értékelés és véleményezés funkció visszaélésszerű használata. Amennyiben Intézmény ilyet tapasztal azonnal köteles jelezni ezt Szolgáltatónak, aki záros határidőn belül intézkedik a visszaélésszerű értékelés törléséről, lezárásáról.

 11. Az Intézmény jogosult a Portálon álláshirdetést feladni. Az álláshirdetésben szereplő feltételeket, elérhetőségeket Szolgáltató nem ellenőrzi, így ezekkel kapcsolatban minden felelősséget kizár.
   

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE

 1. A Szolgáltató és a Felhasználó, illetve a Szolgáltató és az Intézmény közötti Szerződés a Felhasználó, illetve Intézmény által a Weboldalon történő regisztráció aktiválásával jön létre (lép hatályba).

 2. A regisztráció során a Felhasználó vagy az Intézmény köteles a regisztrációs ívet valós adatokkal, megfelelő módon és hiánytalanul kitölteni, illetve jelszavat választani, email címét megadni, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten elfogadni.

 3. A Felhasználó jelszavának és a fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó jelszavának vagy a fiókok illetéktelen használatából eredő károkért.

 4. A regisztráció elfogadása esetén a Felhasználó vagy az Intézmény a Szolgáltató által a Felhasználó vagy az Intézmény email címére elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját. Előbbi aktiválást követően a Szolgáltató hozzáférést biztosít a Felhasználó vagy Intézmény személyes fiókjához.

 5. A Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően. A Felek közötti Szerződés írásbeli szerződésnek minősül.

 6. A Szolgáltató a Szerződéseket nem iktatja.

 7. A Szolgáltató és a Felhasználó vagy az Intézmény között létrejött szerződés nyelve elsősorban a magyar.

 8. A Szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre.

 9. A Szerződés megszűnik különösen:

 • a Felhasználó vagy az Intézmény, illetve a Szolgáltató, egyoldalú, rendes felmondásával;
 • a Szolgáltató azonnali hatályú, egyoldalú, rendkívüli felmondásával, ha:
 • az Intézmény díjfizetési kötelezettségének a Szolgáltató - legfeljebb 5 napos póthatáridőt biztosító - felszólítása ellenére sem tesz eleget;
 • a Felhasználó vagy az Intézmény a szolgáltatást visszaélésszerűen, jogellenesen használja,
 • a Felhasználó vagy az Intézmény olyan magatartást tanúsít, amely Szolgáltató - illetve az egyes felhasználók vagy intézmények vagy más harmadik személyek - jogos érdekét, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a Szerződés további fenntartása a Szolgáltatótól nem várható el;
 • utóbb kiderül, hogy a Felhasználó vagy az Intézmény által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek vagy a Felhasználó a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti (megtévesztette);
 • a Felhasználó vagy az Intézmény bűncselekményt követ el;
 • a Felhasználó vagy az Intézmény felróható módon kárt okoz;
 • a Felhasználó vagy az Intézmény egyébként a Szerződést, jelen ÁSZF rendelkezését súlyosan vagy ismételten megsérti (megszegi);
 • jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetben.
 1. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval vagy az Intézménnyel szemben fennálló követelését egy összegben a Felhasználó vagy az Intézmény felé kiszámlázni, illetve beszámítani.

 2. A Szerződés megszűnése esetén amennyiben a szerződéses kapcsolat során számviteli bizonylat kiadására került sor, úgy a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját, adatait, különös tekintettel a forgalmi adatokra, a 2000. évi C. tv. 169. §-a értelmében a számviteli elszámolást közvetetten alátámasztó bizonylatként kezeli és a törvényben előírt megőrzési határidő lejártáig tárolja.

 3. A Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel a Felhasználó vagy az Intézmény, illetve harmadik személy felé a Szerződés jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő felmondásáért (megszűnéséért).  
  Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, amennyiben kétség merül fel arra vonatkozóan, hogy adott a Felhasználó vagy az Intézmény megfelel-e az ÁSZF rendelkezéseinek, illetve, ha a Felhasználó vagy az Intézmény Szerződésbe ütköző vagy egyéb jogellenes magatartást tanúsít. Előbbiekben meghatározott magatartás következményeiért a Felhasználó vagy az Intézmény korlátlan felelősséggel tartozik.
  Felhasználó vagy az Intézmény a Weboldal használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Ez alól kivétel az az eset, amikor a Felhasználó a várólista funkciót használja. A várólista funkció esetében a Felhasználó rövidített neve fog megjelenni az Intézmények irányába.
  Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó vagy az Intézmény által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a megadott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó vagy az Intézmény a Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.
   

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. Az Intézmény a szolgáltatások ellenértékét (díját) a PayPal alkalmazás vagy banki átutalás segítségével egyenlíti ki.

 2. A Szolgáltató a fizetés teljesítése után számlát állít ki Intézmény részére. A számlázás a hatályos magyar adójogszabályok alapján fog történni. A számlázás a szamlazz.hu rendszerén keresztül történik.

 3. Az ismétlődő fizetés az adatlap vagy a profil törlésével automatikusan megszűnik. Az ismétlődő fizetés megszüntetését a Felhasználó a subscription@carehomenet.com címre küldött e-mailben is kérheti, melyet a Szolgáltató legkésőbb 3 munkanapon belül végrehajt, erről visszaigazoló e-mailt küld.

IV. JOGI FELTÉTELEK

 1. Az Intézmény az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak.

 2. A szolgáltatások kizárólag a hatályos magyar jogszabályok keretei között, harmadik személy(ek) és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a Szerződés betartása mellett használhatóak.

 3. A Szolgáltató a Felhasználó és az Intézmény magatartásáért más felhasználóval, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

 4. A szolgáltatások ellátása során a Szolgáltató maga nem végez idősgondozási, idősápolási, idős személyek elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet, csupán szerződött felhasználói (Intézmények) szolgáltatásait teszi elérhetővé a Weboldalon. Előbbieknek megfelelően a Szolgáltató a szolgáltatások jellegéből adódóan a felhasználói (partnerei) által elérhetővé tett információkért és a felhasználói (partnerek) magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 5. A Felhasználót és az Intézményt feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a Szolgáltatóval, mind harmadik személlyel szemben a Felhasználó által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. A Felhasználó és az Intézmény előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (felelősséggel) tartozik.

 6. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás tartalmában található esetleges hibákért, illetve hiányosságokért. Ennek ellenére a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyenek ne forduljanak elő. A szolgáltatások keretén belül az Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a szolgáltatások üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 7. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan - elsősorban számítástechnikai vírus okozta - károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett.

 8. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal - szolgáltatás - szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered.

 9. A Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-ok a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) teljes kockázatát a Felhasználó viseli.

 10. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a szolgáltatás működtetését.

V. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a változtatásokat a Weboldalon legkésőbb a módosítások hatályba lépésének napján közzétenni, illetve arról a Felhasználókat, illetve az Intézményeket elektronikus úton értesíteni.

 2. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Előbbi jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

 3. A Weboldalon található képeket a Felhasználó, illetve az Intézmény, valamint harmadik személy csak a jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

 4. Jelen pontban foglaltak megsértéséért a Felhasználó, illetve az Intézmény feltétlen és korlátlan felelősséggel tartozik.

 5. A Weboldal tartalmát képező, a Felhasználó, illetve az Intézmény által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott - terméket/szolgáltatást ábrázoló- képre/anyagra a Szolgáltató, mint az általa létrehozott termék-adatlap/szolgáltatás-adatlap részére- felhasználási jogot szerez. A Felhasználó, illetve az Intézmény ezen Általános Szerződési Feltételek regisztráció során történő elfogadásával elismeri, hogy az általa átadott képre/anyagra (időben és térben korlátlan), ellentételezés nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak és egyben szavatolja, hogy az általa átadott kép/anyag harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát nem sérti. A felhasználási jog korlátja a rendeltetésszerű joggyakorlás hiánya.
   

VI. ADATVÉDELEM

 1. A Szolgáltató Felhasználó, illetve az Intézmény által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználó, illetve az Intézmény azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

 2. A Felhasználó, illetve az Intézmény személyes adatainak jelen Szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben kifejezett hozzájárulását adja.

 3. Szolgáltató köteles a Felhasználó, illetve az Intézmény személyes adatait a Felhasználó, illetve az Intézmény kérésére haladéktalanul törölni. Az adattárolás ideje alapesetben a szerződés megszűnését követően Felhasználó esetében 5 év, Intézmény esetében 8 év.

 4. A Szolgáltató által tárolt adatok bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó, illetve az Intézmény adatait csak erre irányuló megkeresés esetén adja át külső szervezeteknek. Ezen adatokat hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A Felhasználó elismeri, hogy az általa megadott adatok kizárólag jogszabályi rendelkezések alapján tekinthetők személyes adatnak.

 5. Az adatvédelmi és információbiztonsági előírásokat részletesen az Adatvédelmi és Információbiztonsági Szabályzatban találhatja meg.
   

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a változtatásokat a Weboldalon haladéktalanul közzétenni, illetve arról a Felhasználót, illetve az Intézményt elektronikus úton értesíteni.

 2. Felek általánosságban az emailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti írásbeli kommunikációnak. A Szolgáltató által használt értesítési cím:  info@carehomenet.com.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget az email forgalom biztosításáért, valamint a Felhasználó, illetve az Intézmény részére megküldött, de meg nem érkezett emailekből eredő kárért. Az e-mail kommunikáció nyelve a magyar vagy az angol nyelv lehet.

 3. A felhasználás során, illetve által a Szolgáltatónak jogellenesen okozott károk megtérítésére vonatkozó igényét a Szolgáltató haladéktalanul - akár bírósági úton is - érvényesíteni fogja. A Szolgáltató előbbi esetben minden tőle elvárható és jogszerű segítséget meg fog adni az eljáró szerveknek a jogsértő személyazonosságának megállapítása céljából.

 4. Ha a Szolgáltató által fenntartott oldalon a Felhasználó, illetve az Intézmény által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató az Ekrtv. alapján jár el, és a Felhasználó, illetve az Intézmény által közzétett tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

 5. A Szolgáltató jogosult az általa üzemeltetett oldalak, aloldalak felépítését, struktúráját, egyoldalúan, külön értesítés nélkül megváltoztatni, egyes funkciókat áthelyezni, kiemelni.

 6. A Szerződésre és jelen ÁSZF-re a magyar nyelv és a magyar jog, elsősorban az Ekertv. és a Ptk. irányadó, azzal, hogy a Ptk. 6:102 § rendelkezéseinek alkalmazását a Felek kizárják.

 7. A Felek közötti jogvita esetére a Szolgáltató és a Felhasználó, illetve az Intézmény - a vonatkozó hatáskörtől függően - kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti járásbíróság, vagy törvényszék kizárólagos illetékességét. A Felhasználó, illetve az Intézmény a Szolgáltatással kapcsolatos elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Jelen ÁSZF legfrissebb, hatályos változata a Felhasználók regisztrációs felületén elhelyezett „Általános szerződési feltételek” linkre kattintva érhető el.

 

Budapest, 2018. december 1.

Ajánlatok Önnek